TRX

دستگاه TRX
دستگاه TRX - تی آر ایکس
دستگاه TRX - تی آر ایکس
دستگاه TRX - تی آر ایکس
دستگاه TRX - تی آر ایکس
دستگاه TRX - تی آر ایکس
دستگاه TRX - تی آر ایکس
دستگاه TRX - تی آر ایکسنام محصول : دستگاه مسگری
مدل محصول : P09


مشخصات محصول

طول : 158 سانتی متر
عرض : 105 سانتی متر
ارتفاع : 150 سانتی متر
وزن : 220 تا 246 کیلو گرم